Saadud toetused
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 4.1 

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lõike 1 punkti 2 ja Põllumajandusministri 09. veebruari 2015. a määruse nr 15 "Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord" (edaspidi määrus) § 15 ja § 16 lõike 2 alusel eraldatud toetust on kasutatud järgnevaks:

1. Kergaed Starmast I - 35 tk
2. Uue veiselauda projekteerimine 
3. Vaaluti TOP 762 C Classic
Uue vaaluti soetamise eesmärgiks on heina- ja siloteo kiirendamine ning ühel ajal tegemise võimaluse tekitamine.
4. Orgaanilise väetise laotur JOSKIN Ferti-Cap 12
Ettevõttel tekib endal võimalus sõnnikuhoidlatest vedela fraktsiooni eemaldamiseks.
5. Ruloonpress McHale F 5500
Vana pressi asendamisel uue McHale pressiga on oluliselt vähenenud rikked ja tõrked heina - ja siloteol.
6. Põhupurustaja TEAGLE Tomahawk 8100SC
Allapanu panek on oluliselt lihtsustunud ka kiirenenud.
7. Traktor Case IH Luxxum 120
Seniste 100hj traktorite asendamine uue 120hj traktoriga on oluliselt kiirendanud töid söödavarumisel.
8. Traktori esilaadur Case IH LRZ 120
Mitme esilaaduri olemasolu on oluliselt kiirendanud heinarullide vedu põldudelt ning võimaldab samaaegselt sooritada mitmeid tõstetöid.
9. Niiduk Pöttinger Novadisc 305
10. Loomaveokäru IFOR Williams TA 510
11. Loomahooldus puur PATURA A800

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar